Қарағанды қ. Гоголь көш 31, каб 201,204 | +7 (7212) 400861 400862

Семинарды қалай өткізу керек

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ 

Орталық ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен « Қарағанды облысында «бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарды қолдау үшін азаматтық орталықты ұйымдастыру және дамыту «мемлекеттік гранты шеңберінде «азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қаржыландырылады 


ҮЕҰ-ға көмек 

krasnokovaН.Красникова 

Семинарды қалай өткізу керек 

Семинарды қалай өткізетіні туралы айтпас бұрын ұйымдастырушылар семинар – шараның мақсаты үйрету екенін түсінуі керек. Қандай да бір құбылыс, іс-әрекет, жағдай туралы білімдерін кеңейту, таныстыру. Сондықтан кез келген семинардың мақсаты осы сөздерден басталады: таныстыру, кеңейту, қатысушыларды сол немесе басқа іс-әрекеттерге, дағдыларға үйрету. 

Әрсеминарғакелесіқұжаттардайындалады: 

· Алдын - ала тест және пост-тест; 

· Тарату ақпараттық материал; 

· Кері байланыс сауалнамасы; 

· Бенефициарлардың пікірі; 

· Өткізілген семинардың сандық және сапалық талдауы 

Семинарға қатысушылар саны 20-дан 25 адамға дейін болуы мүмкін. Қатысушылардың санының көптігі модераторлардың жұмысын қиындатады,осыдан барып алған білімнің сапасы төмендейді. 

Алдын-ала және пост-тесттер дегеніміз не? Бұл тақырып бойынша екі сауалнама, олардың әрқайсысында 10 бірдей сұрақтан. Біреуі семинардың басында толтырылады. Әрбір дұрыс жауап үшін қатысушы 1 балл алады. Қорытынды нәтижені модератор сауалнаманың соңында қалдырады. 

Семинар жұмысы аяқталғаннан кейін, оның қатысушылары пост-тест - сауалнаманы алдын-ала тестілеу сауалнамасы сияқты сұрақтармен толтырады. Нәтижелер жақсы, ұпайлар пост-тестерде жоғары болатыны анық. Олар сондай-ақ сауалнаманың соңында қойылады. 

Бұл нәтижелер іс-шара соңында өткізілген семинардың сандық және сапалық көрсеткішіне талдау жасау үшін керек. 

Семинар көлемі мен мазмұнына байланысты семинар барысында 1-2-3 модератор жұмыс істей алады. Бұл ретте, егер модераторлар семинар 

құрылымында әртүрлі тақырыптарды ашатын болса,ондаәр модератор өз тақырыбы бойынша алдын-ала және пост тесттерді жеке жасай алады. 

Әрбір модераторда тарату материалының жиынтығы болуы керек. Бұл схемалар, жаднамалар, кестелер, ережелер, өрнектер және т. б. болуы мүмкін. 

Модератор өзінің дайындалған материалдарын слайдтарда, сызбаларда, суреттерде және т. б. көрсетеді.Бұл бенефициарлардың назарын белсендіруге ықпал етеді және семинардың сапасы мен тиімділігін арттырады. 

Жұмыс аяқталған соң және пост-тест толтырылғаннан кейін тыңдаушылар кері байланыс сауалнамасын толтырады, оған қатысушылардың аудиторияға реакциясына жауаптары, семинарды дайындау және өткізу сапасы кіреді. Сонымен қатар модератордың (немесе модераторлардың) дайындығын бағалау және өткізілген семинардың өзектілігі мен маңыздылығы туралы жауап. 

Талдау жасау үшін тізімнен қатысушылардың сапалы құрамын анықтау қажет. Олар кім? Қайдан? Семинарға қатысуға қандай ниетпен шақырылды. 

Сандық құрамы да сол секілді: Қанша? Олар кім? Қайдан? Семинарға қатысуға қандай ниетпен шақырылды. 

Ақыр соңында, алдын-ала және пост тесттерді талданады. 

Егер әрбір жауапты 1 балл ретінде бағаласаңыз, онда топтағы балдардың жалпы саны осындай формула бойынша есептеледі: 

25 қатысушы х10 ұпай= 250 ұпай 

Тесттің төменгі бөлімінде жазылған барлық қатысушылардың көрсеткіштерін қосып, тақырып қатысушыларының «бастауыш білімдерінің» орташа көрсеткішін, семинар проблемаларын анықтауға көмектесетін цифр шығады (мысалы 134). Пропорцияны құрастырып, есептейміз: 

250 – 100% 

134-х% 

Тыңдаушылардың тақырыпты білуі 53,6% құрайды. Бұл өте төмен көрсеткіш. 

Пост-тест көрсеткіші 185 баллды қалдырды деп болжаймыз. Демек, білім деңгейі 74% - ға дейін көтерілді. 

Демек, сіз тыңдаушылардың білімін 20% - дан астамға арттырдыңыз. Бұл күшті және жақсы дайындалған аудитория үшін жақсы көрсеткіш. Білім қоры аз аудиториялар үшін көрсеткіш 70% - дан кем болмауы тиіс. 

Талдау жазбасында бұл фактілер міндетті түрде көрсетілуі тиіс. 

Соңында, бенефициарлардың пікірлері ұйымдастырушылар үшін қызықты. «Әлсіз» және мықты тұстарын анықтап,қателерін жояды. 

#cisc2020#gogomgov.